Dây đeo thẻ sinh viên đại học Nguyễn Tất Thành 2015

Vui lòng Click vào hình để xem lớn và rõ hơn.
Năm 2015, thực hiện tuyển sinh theo các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 9/9/2014 và công văn số 5151/BGDĐ-KTKĐCLGD ngày 19/9/2014, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đăng ký tuyển sinh theo 02 phương thức: xét tuyển chung áp dụng cho hình thức đào tạo chính quy và đào tạo liên thông chính quy trình độ Đại học, Cao đẳng; xét tuyển riêng chỉ áp dụng cho hình thức đào tạo chính quy.
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thực hiện 2 phương thức tuyển sinh:
1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia
2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 10,11,12
Cụ thể như sau:

Phương thức 1: Xét tuyển chung áp dụng cho hình thức đào tạo chính quy và đào tạo liên thông chính quy trình độ Đại học, Cao đẳng.

1. Đối với hình thức đào tạo chính quy
1.1. Tiêu chí và điều kiện xét: xét kết quả Kỳ thi THPT quốc gia là điểm trung bình cộng 03 môn thi (xem bảng 1 tổ hợp môn xét tuyển) đạt ngưỡng tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT đối với những thí sinh thi tại cụm thi do các trường đại học chủ trì, các thí sinh còn lại áp dụng phương thức xét tuyển riêng tại phần II của đề án này.
Nguyên tắc xét: xét từ cao xuống thấp tất cả các ngành trên cơ sở mức điểm tối thiểu Bộ công bố và căn cứ vào số lượng hồ sơ học sinh nộp nhằm đảm bảo bằng mức tối thiểu của Bộ trở lên. Thí sinh chọn lựa 01 trong 04 tổ hợp môn theo nhóm ngành phù hợp nhất để xét theo bảng 1.
BẢNG 1. DANH MỤC CÁC NGÀNH QUY ĐỊNH TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN
STT
TÊN NGÀNH
TỔ HỢP MÔN THI XÉT TUYỂN
ĐẠI HỌC:
Dược học
Tổ hợp 1: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Tổ hợp 4: Toán, Lý, Tiếng Anh
Điều dưỡng
Công nghệ sinh học
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 3: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật Hóa học
Công nghệ thực phẩm
Quản lý tài nguyên và môi trường
Kỹ thuật xây dựng
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Kỹ thuật điện, điện tử
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Văn, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật Ô tô
Công nghệ thông tin
Kế toán
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Văn, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Tài chính – ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Quản trị khách sạn
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Văn, Tiếng Anh
Tổ hợp 4: Văn, Sử, Địa
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Ngôn ngữ Anh
Tổ hợp 1: Toán, Văn, Tiếng Anh
Tổ hợp 2: Văn, Sử, Địa
Tổ hợp 3: Văn, Sử, Tiếng Anh
Tổ hợp 4: Văn, Địa, Tiếng Anh
Ngôn ngữ Trung Quốc
Việt Nam học
Thiết kế đồ họa
Tổ hợp 1: Văn, Hình họa, Trang trí
Tổ hợp 2: Toán, Hình học, Trang trí
Tổ hợp 3: Toán, Văn, Trang trí
Tổ hợp 4: Toán, Lý, Hình họa
2 ngành mới:
21.Luật kinh tế
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Văn, Tiếng Anh
Tổ hợp 4: Toán, Lý, Hóa
22.Kiến trúcTổ hợp 1: Toán, Văn, Vẽ
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Vẽ
 23.   Quản tri nhân lựcTổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh                              
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Văn, Tiếng Anh
Tổ hợp 4: Toán, Lý, Hóa     

CAO ĐẲNG:
Điều dưỡng
Tổ hợp 1: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Tổ hợp 4: Toán, Lý, Tiếng Anh
Dược
Kỹ thuật Y học
Công nghệ kỹ thuật Hóa học
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh
Tổ hợp 3: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Công nghệ thực phẩm
Công nghệ sinh học
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Công nghệ may
Công nghệ thông tin
Công nghệ kỹ thuật Ô tô
Kế toán
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Văn, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh
Tài chính – ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Thư ký văn phòng
Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa
Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh
Tổ hợp 3: Toán, Văn, Tiếng Anh
Tổ hợp 4: Văn, Sử, Địa
Việt Nam học
Tiếng Anh
Tổ hợp 1: Toán, Văn, Tiếng Anh
Tổ hợp 2: Văn, Sử, Địa
Tổ hợp 3: Văn, Sử, Tiếng Anh
Tổ hợp 4: Văn, Địa, Tiếng Anh
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Nhật
Tiếng Hàn
Thiết kế đồ họa
Tổ hợp 1: Văn, Hình học, Trang trí
Tổ hợp 2: Toán, Hình học, Trang trí
Tổ hợp 3: Toán, Văn, Trang trí
Tổ hợp 4: Toán, Lý, Hình họa

1.2. Vùng tuyển sinh.
- Tuyển sinh trong cả nước
1.3. Nộp hồ sơ tuyển sinh
- Thực hiện theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
1.4. Lịch trình tuyển sinh và công bố kết quả trúng tuyển:
- Thực hiện theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
1.5. Lệ phí nộp hồ sơ tuyển sinh
- Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
2. Đối với hình thức đào tạo liên thông chính quy
2.1. Đối tượng tuyển sinh
- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng chính quy sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học (Đối tượng 1) phải dự thi 3 môn gồm: một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành do trường tổ chức thi.
- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, cao đẳng chính quy chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ liên thông lên trình độ cao đẳng hoặc đại học (Đối tượng 2) thì đăng ký dự thi ở Kỳ thi THPT quốc gia do cụm các trường đại học chủ trì, thí sinh lựa chọn tổ hợp môn thi quy định ở bảng 1 để phục vụ xét tuyển vào trường.
2.2. Chỉ tiêu và hồ sơ tuyển sinh
- Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy theo quy định của Thông tư 55/TT-BGDĐT.
- Nộp hồ sơ đăng ký gồm:
+ Phiếu đăng ký tuyển sinh liên thông theo mẫu của Trường (đăng tải trên Website: www.phongdaotao.ntt.edu.vn)đối với đối tượng 1, theo mẫu Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với đối tượng 2.
+ Học bạ THPT đối với đối tượng đối tượng 1; bằng tốt nghiệp TCCN, CĐ, CĐ nghề đối với đối tượng 1 và 2 (bản sao có công chứng không quá 6 tháng);
+ Bảng điểm tốt nghiệp TCCN, CĐ (bản sao có công chứng không quá 6 tháng);
+ Giấy khai sinh (bản sao có công chứng);
+ Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).
2.3. Thời gian tuyển sinh dự kiến
Tuyển sinh cùng thời gian với đối tượng tuyển sinh chính quy.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 10,11,12
Qua 01 năm thực hiện đề án đăng ký tuyển sinh riêng, nhà trường đã đạt được một số kết quả nhất định do vậy, năm 2015 trường đề xuất mở rộng đề án này cho 20 ngành bậc Đại học và 22 ngành bậc Cao đẳng thuộc các khối ngành như: khối kinh tế quản trị, khối kỹ thuật công nghệ, khối xã hội nhân văn, khối sức khỏe và khối mỹ thuật ứng dụng.
 1. Tiêu chí và điều kiện xét: Xét kết quả điểm tổng kết học bạ (lớp 10, 11, và 12) cho tất cả các ngành đào tạo đại học và cao đẳng, ngưỡng điểm tối thiểu xét từ 6.0 trở lên đối với trình độ Đại học và 5.5 đối với trình độ Cao đẳng.
Riêng đối với các khối ngành năng khiếu sẽ kết hợp xét kết quả học tập THPT và tổ chức thi tuyển 02 môn năng khiếu (Hình họa và Trang trí)
Riêng đối với các ngành sức khỏe, ngoài việc xét điểm tổng kết học bạ còn xét điểm trung bình lớp 12 của 01 môn theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cụ thể như sau:
 • Môn Hóa học với ngưỡng xét tối thiểu 6.5 trở lên dành cho ngành Dược Đại học, 5.5 dành cho ngành Dược bậc Cao đẳng.
 • Môn Sinh học với ngưỡng xét tối thiểu đạt 6.0 trở lên dành cho ngành Điều dưỡng bậc Đại học, 5.0 dành cho ngành Điều dưỡng bậc Cao đẳng.
 1. Thời gian xét tuyển: chia làm 3 đợt
 • Đợt 1: từ 30/5/2015 – 30/6/2015
 • Đợt 2: từ 3/7/2015 – 31/8/2015
 • Đợt 3: từ 3/9/2015 – 25/9/2015
 1. Phương thức đăng ký của thí sinh và quy trình thực hiện xét tuyển của trường:
 • Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển và xét tuyển như sau:
 • Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của trường);
 • Học bạ 3 năm THPT (bản sao công chứng);
 • Giấy chứng nhận ưu tiên.
 • Xét duyệt hồ sơ
 • Sau khi hết thời gian nhận hồ sơ của từng đợt, ban giúp việc của Hội đồng tuyển sinh tông hợp dữ liệu và trên cơ sở tiêu chí đưa ra xét tuyển.
 • Công bố kết quả trúng tuyển và nhập học
 • Họp HĐTS trường, trên cơ sở tiêu chí và chỉ tiêu từng ngành mà quy định mức điểm trúng tuyển.
 • Công bố kết quả danh sách thí sinh trúng tuyển theo ngành trên Website trường và gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh ngay sau kết thúc đợt xét tuyển 01 tuần.
 • Thí sinh nhập học theo thời gian cụ thể trên giấy báo trúng tuyển của trường.
 1. Lệ phí xét tuyển:
Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét